Oferta

Nowe Znaki Ewakuacyjne - Wyjścia Ewakuacyjne - Poszerzenie certyfikatu CNBOP o znaki łączone AC100 oraz AC101

17.11.2017

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że TDC uzyskało rozszerzenie Świadectwa Dopuszczenia CNBOP 1902/2013 na znaki łączone „Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo / w prawo”, które stanowią  połączenie znaku graficznego wyjście ewakuacyjne E001 / E002 z normy PN-EN ISO 7010 ze znakiem opisowym „Wyjście ewakuacyjne” z normy PN-N-01256/02:1992. W systemie sprzedażowym TDC nowym znakom nadano indeksy towarowe AC100 i AC101. Dopuszczenia CNBOP 1902/2013 obejmuje znaki łączone z normy PN-EN ISO 7010 i PN-N-01256/02:1992 w zakresie rozmiarów od 10cm x 20cm do 25cm x 50cm.

Jak zamiennie stosować znaki bezpieczeństwa 
W zamieszczonych w ulotce zestawieniach znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej porównano odpowiedniki znaków z godnych z normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02 ze znakami zgodnymi z normą PN-EN ISO 7010:2012 w celu ułatwienia doboru odpowiednich znaków przy zamiennym ich stosowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą znaków.Nowe Znaki Ewakuacyjne - Wyjścia Ewakuacyjne - Poszerzenie certyfikatu CNBOP o znaki łączone AC100 oraz AC101