Oferta

Nowy system oznaczania paliw do pojazdów drogowych

16.08.2018

W celu ułatwienia konsumentom z krajów członkowskich doboru paliwa odpowiedniego dla użytkowanych przez nich pojazdów, od 12 października 2018 r. w Europie pojawią się nowe, specjalne, zharmonizowane etykiety paliwowe stanowiące implementację Dyrektywy 2014/94/EU.

Dystrybutory do benzyny, oleju napędowego, wodoru (H2), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz gazu płynnego (LPG) na wszystkich ogólnodostępnych stacjach paliw w krajach Unii Europejskiej powinny być oznaczone nowymi etykietami paliwowymi w sposób wyraźny i widoczny dla konsumentów, jak poniżej:

 Benzyna ma kształt kółka z wpisaną literą “E” oznaczającą specyficzne biokomponenty zawarte w benzynie, liczba obok to maksymalna procentowa zawartość etanolu w paliwie zalecana do użycia w pojeździe, np. E5, E10.

Olej napędowy oznaczony jest kwadratem z wpisaną literą “B”oznaczającą specyficzne biokomponenty obecne w oleju napędowym, wartość obok to maksymalna zawartość procentowa biodiesla w paliwie dopuszczalna do użycia w pojeździe, np. B7, B10, litery XTL oznaczają syntetyczny olej napędowy i wskazują, że nie uzyskano go z ropy naftowej.

Paliwa gazowe oznacza są rombem - informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem (H2), sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub gazem płynnym (LPG).

 

Nowy system oznaczania paliw do pojazdów drogowych