Oferta

Oznakowania bezpieczeństwa - Zasady Rozmieszczania - Wydanie 2018/2019

23.07.2018

Najnowsze opracowanie autorskie firmy TDC zawiera kompendium wiedzy odnośnie metodologii prawidłowego rozmieszczenia oznakowań bezpieczeństwa w tym znaków ewakuacyjnych, i znaków ochrony przeciwpożarowej na drogach ewakuacyjnych. Opracowanie zostało stworzone w oparciu o aktualne przepisy i normy, uwzględniając normę PN-EN ISO7010. Dokument ten zawiera dokładne wytyczne odnośnie prawidłowego oznakowania drogi ewakuacyjnej, jak również informacje jakie znaki bezpieczeństwa z normy PN-EN ISO7010 powinny się tam znaleźć. Dokument zawiera również informacje odnośnie zamiennego stosowania oznakowań z równoległych norm: ewakuacyjnej i przeciwpożarowej.

Niniejszy materiał jest cennym narzędziem zarówno przy wytyczaniu dróg ewakuacji, jak również przy codziennym posługiwaniu się ofertą branżową firmy TDC.

Zachęcamy do pobrania niniejszego opracowania

Oznakowania bezpieczeństwa - Zasady Rozmieszczania - Wydanie 2018/2019