Oferta

Transport odpadów 2018

29.01.2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – środki transportu odpadów powinny być oznakowane w sposób widoczny tablicą o treści ODPADY.

Oznakowanie środka transportu może mieć zgodnie z rozporządzeniem 2 formaty w zależności od możliwości umieszczenia na konkretnym środku transportu.

W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów stosować należy oznaczenie środka transportu z symbolem dużej litery A znak PA093

Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne (w tym celu proponujemy znak PA 091 na podłożu aluminiowym)

 Oznakowanie powinno być umieszczone w widocznym miejscu z przodu środka transportu na jego zewnętrznej powierzchni.

Oznakowanie powinno być w łatwy i szybki sposób montowane w momencie przewożenia odpadów oraz demontowane w momencie, kiedy środek transportowy nie przewozi odpadów. W tym celu proponujemy ergonomiczny uchwyt mocujący do tablicy odpady PA094 przystosowany do montażu tablicy ODPADY PA091 wykonanej zarówno na podłożu aluminiowym, jak i płycie PCV

 

TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów w sprawie transportu odpadów, chemikaliów oraz środków niebezpiecznych.

 

 

 

Transport odpadów 2018