Oferta

Poszerzenie gamy certyfikowanych znaków ewakuacyjnych PN-EN ISO 7010. Listopad 2017.

01.11.2017

W związku z poszerzeniem oferty znaków ewakuacyjnych certyfikowanych przez CNBOP zachęcamy do zapoznania się z listą wyżej wymienionych pozycji oraz nowymi świadectwami dopuszczenia.

Wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w normie PN-92/N-01256/02 a wymagania dla znaków ochrony przeciwpożarowej są zawarte w normie PN-92/N-01256/01. Obie te normy zostały wycofane, niemniej jednak administracja państwowa utrzymała ważność dopuszczeń do użytkowania dla znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych według powyższych norm

Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją oraz znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012.

Oprócz  aktualnego i ważnego dopuszczenia do użytkowania dla znaków ewakuacyjnych według normy PN-92/N-01256/02 oraz ochrony przeciwpożarowej według normy PN-92/N-01256/01, firma TDC posiada świadectwo dopuszczenia nr 1902/2013 do użytkowania nowych znaków ewakuacyjnych oraz świadectwo dopuszczenia nr 1901/2013 do użytkowania nowych znaków ochrony  przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP-PIB, potwierdzające zgodność produkowanych znaków z wymaganiami normy PN-EN ISO 7010.

Oznacza to, że firma TDC może dostarczać certyfikowane znaki zgodne z obiema normami (dotychczasowej z 1992 roku, oraz nowej normy PN-EN ISO 7010 z 2012 roku wraz z późniejszymi uzupełnieniami) i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zaletą stosowania znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 jest ich międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność. Wiele obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych otwiera się na świat, co zachęca do umieszczania w nich znaków bezpieczeństwa zgodnych z międzynarodowymi standardami oznakowania. Nawet w miejscach, w których już zastosowano oznakowania ewakuacyjne, czy też ochrony przeciwpożarowej według wzorów z 1992 roku, warto promować stosowanie nowych znaków, które są bardziej intuicyjne i mogą skuteczniej przyczynić się do ratowania życia ludzi.

W zamieszczonych w ulotce zestawieniach znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej porównano odpowiedniki znaków z godnych z normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02 ze znakami zgodnymi z normą PN-EN ISO 7010:2012 w celu ułatwienia doboru odpowiednich znaków przy zamiennym ich stosowaniu.

Poszerzenie gamy certyfikowanych znaków ewakuacyjnych PN-EN ISO 7010. Listopad 2017.