Oferta

Zakaz palenia papierosów elektronicznych - Nowe znaki już dostępne!

02.04.2019

Szanowni Państwo,
 
W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 nowelizacji USTAWY z dnia 22 lipca 2016 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, palenie papierosów elektronicznych jest definiowane jako spożycie pary zawierającej nikotynę, wydzielanej przez papieros elektroniczny. Zgodnie z Ustawą właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia".
 
TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów zgodnych z ustawą o zakazie używania papierosów elektronicznych. Proponujemy znaki bezpieczeństwa, oznaczenia, tablice i piktogramy zakaz palenia papierosów elektronicznych, e papierosów, wyrobów tytoniowych. Proponowane przez nas znaki i oznakowania zakaz palenia i używania papierosów elektronicznych są estetyczne, czytelne i łatwo prezentują poruszone w ustawie zakazy.

Zakaz palenia papierosów elektronicznych - Nowe znaki już dostępne!
Zmiana polityki finansowej

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą pandemią, firma nasza zaostrza politykę finansową. Nie będziemy realizować zamówień przy istniejących przeterminowanych należnościach.

Dodatkowo, mimo ustalonych terminów płatności, zastrzegamy sobie prawo do nierealizowania bieżących zamówień w sytuacji, gdy udzielony kredyt kupiecki przekracza 8% obrotu rocznego.
 
Wszyscy znaleźliśmy się  w trudnej sytuacji i mamy nadzieję, że powyższe zasady spotkają się z Państwa zrozumieniem. Jedocześnie informujemy, że pracujemy, utrzymujemy proces produkcji i gwarantujemy Państwu obsługę na dotychczasowym poziomie.

TDC