Oferta

Zmiana zasad segregacji odpadów!

16.01.2020

Wraz z początkiem 2020 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów - od teraz mamy je dzielić na 5 frakcji.

Osobne pojemniki będą miały:

  • metale i tworzywa sztuczne
  • papier
  • szkło
  • bioodpady
  • odpady zmieszane

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.


W celu ułatwienia segregacji i czytelnego oznakowania pojemników na poszczególne frakcje odpadów, firma TDC opracowała tablice informacyjne i symbole graficzne odpowiadające segregowanym odpadom komunalnym.

W ofercie TDC można znaleźć tablice informacyjne na temat segregacji odpadów i znaki graficzne odnoszące się do odpadów szklanych, plastików i metali, papieru, bioodpadów, w tym odpadów zielonych oraz odpadów zmieszanych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie.

Zmiana zasad segregacji odpadów!