Oferta

Zmiany w oznaczeniach substancji chemicznych

07.12.2017

Szanowni Państwo,

Od 1 grudnia 2010 roku - zgodnie z rozporządzeniem CLP Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie "klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin" oraz zgodnie z rozporządzeniami "dostosowania do postępu naukowo-technicznego" rozporządzenie (WE) 1272/2008 -  substancje chemiczne są klasyfikowane i pakowane według zasad CLP.

Do 1 czerwca 2015 roku mieszaniny chemiczne mogły być klasyfikowane i pakowane według starych zasad (Rozporządzenie MZ Dz. U. 445 rok 2012).

Z dniem 1 czerwca 2017 skończył się okres przejściowy dla mieszanin aktualnie dostępnych na rynku. Obecnie etykietowanie i opakowanie mieszanin musi być zgodne z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia (WE) 1278/2008, tym samym wprowadzenie rozporządzenia CLP można uważać za koniec okresu przejściowego.

Z tego też powodu, zlikwidowaliśmy grupy katalogowe LA oraz LB. Znaki z grupy LF w pełni zastępują znaki, ze zlikwidowanych grup co pokazane jest w poniższym załączniku.

Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym.

Zmiany w oznaczeniach substancji  chemicznych