Filtrowanie :

legenda

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Teraz już od:

138.70 zł

do koszyka

Teraz już od:

184.44 zł

do koszyka

Teraz już od:

84.11 zł

do koszyka

Teraz już od:

140.18 zł

do koszyka

Teraz już od:

78.21 zł

do koszyka

Teraz już od:

59.02 zł

do koszyka

Teraz już od:

64.57 zł

do koszyka
 • Wyjście ewakuacyjne
  AA001
  od 11.85 zł
 • Gaśnica przewoźna proszkowa GP 25x ABC/E do 245kV- pokrowiec gratis!!!
  1A015
  od 1474.02 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-12x D
  1A018
  od 891.03 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-6x D
  1A017
  od 594.02 zł

Apteczki zakładowe pierwszej pomocy – obowiązkowe wyposażenie ratujące życie

Wszystkie fabryki, biura, urzędy i instytucje publiczne powinny wyposażyć miejsca pracy w obowiązkowe apteczki pierwszej pomocy. Obowiązek zapewnienia materiałów, które przed przybyciem służby medycznej umożliwią udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym należy do pracodawcy.

Apteczki zakładowe - podstawa prawna

Obowiązkowe wyposażenie zakładu pracy w apteczkę pierwszej pomocy wynika z Kodeksu Pracy. W myśl zapisów ustawy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Nie pozostawia wątpliwości w tej kwestii rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które mówi wprost, że w poszczególnych oddziałach zakładu pracy powinny obowiązkowo znaleźć się apteczki pierwszej pomocy.

Zakładowe apteczki pierwszej pomocy dostarczane przez TDC

Każda apteczka zakładowa i jej wyposażenie, znajdująca się w ofercie firmy TDC, spełnia wymogi podyktowane polskimi i międzynarodowymi normami (jak np. niemieckie normy DIN) oraz posiada stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia.

Wśród naszych apteczek zakładowych znajdziesz zarówno apteczki ścienne i apteczki z wieszakiem, takie jak apteczka ścienna stalowa 20 wyp. DIN 13164 czy apteczka zakładowa z wieszakiem BDR wyp. DIN 13164 – jak i apteczki przenośne, np. przenośna apteczka zakładowa P10 wyp. DIN 13164, przenośna apteczka zakładowa K10 wyp. DIN 13164 i przenośna apteczka zakładowa K 15 wyp. DIN 13157.