nowość

Znak - CNG - Gaz napędowy- sprężony gaz ziemny

Indeks TDC: SB029

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B1 - 10 X 10
C1 - 15 X 15
CE - 15 X 30
D2 - 21 X 21
DE - 20 X 40
DH - 20,5 X 22
DR - 25,9 X 28
EC - 30 X 60
GB - 50 X 110
IB - 70 X 150
-- - INNY
f - folia
p - płyta sztywna PCV - 1 mm
- - inny
n - nieświecące
- - inny

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Format:

Podłoże:

Rodzaj:

Teraz już od: 3.33 zł
Dostępny
 zł
Cena z VAT:  zł
Do koszyka
Uzupełnij wszystkie dane, aby obliczyć cenę produktu

dodatkowe informacje

Nowy system oznaczania paliw do pojazdów drogowych

W celu ułatwienia konsumentom z krajów członkowskich doboru paliwa odpowiedniego dla użytkowanych przez nich pojazdów, od 12 października 2018 r. w Europie pojawią się nowe, specjalne, zharmonizowane etykiety paliwowe stanowiące implementację Dyrektywy 2014/94/EU.

Dystrybutory do benzyny, oleju napędowego, wodoru (H2), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz gazu płynnego (LPG) na wszystkich ogólnodostępnych stacjach paliw w krajach Unii Europejskiej powinny być oznaczone nowymi etykietami paliwowymi w sposób wyraźny i widoczny dla konsumentów.

 • Znak dla benzyny ma kształt kółka z wpisaną literą “E” oznaczającą specyficzne biokomponenty zawarte w benzynie, liczba obok to maksymalna procentowa zawartość etanolu w paliwie zalecana do użycia w pojeździe, np. E5, E10.
 • Olej napędowy oznaczony jest kwadratem z wpisaną literą “B” oznaczającą specyficzne biokomponenty obecne w oleju napędowym, wartość obok to maksymalna zawartość procentowa biodiesla w paliwie dopuszczalna do użycia w pojeździe, np. B7, B10, litery XTL oznaczają syntetyczny olej napędowy i wskazują, że nie uzyskano go z ropy naftowej.
 • Paliwa gazowe oznacza są rombem - informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem (H2), sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub gazem płynnym (LPG).

 

Indeksacja

Indeks TDC: SB029

Właściwości

Powiązane produkty

 • Instrukcja PPOŻ - Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych
  DB006
  od 12.02 zł
 • Instrukcja PPOŻ - Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych
  DB022
  od 12.02 zł
 • Instrukcja PPOŻ - Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw gazu płynnego
  DB029
  od 12.02 zł
 • Znak BHP - Zakaz palenia tytoniu
  GAP002
  od 2.87 zł
 • Znak BHP - Zakaz używania otwartego ognia, zakaz palenia tytoniu
  GAP003
  od 2.87 zł
 • Znak BHP - Zakaz palenia tytoniu
  GC053
  od 2.94 zł
 • Znak BHP - Ostrzeżenie przed butlami pod ciśnieniem
  GDW029