Oferta

Klasyfikacja wg norm

EN ISO 7010:2012 - Znaki bezpieczeństwa
PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne- tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256/02 - Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne
PN-97/N-01256/04 - Fotoluminescencyjne znaki- techniczne środki przeciwpożarowe
PN-92/N-01256/01 - Fotoluminescencyjne znaki ochrony przeciwpożarowej
PN-EN 81-73 - Fotoluminescencyjne techniczne środki przeciwpożarowe
PN-EN 81-72 - Fotoluminescencyjne techniczne środki przeciwpożarowe
IMO Rezolucja A.654(16) - Znaki morskie- Symbole i oznakowania
ISO 17631 - Statki i technologia morska - okrętowe plany ochrony przeciwpożarowej, urządzenia do ratowania życia i środki ewakuacji
IMO Rezolucja A.760(18) - Znaki morskie- Symbole i oznakowania
ISO 24409-2 - Statki i technologia morska - projekt, lokalizacja i wykorzystanie pokładowych znaków bezpieczeństwa, znaki związane z bezpieczeństwem i oznakowania bezpieczeństwa
IMO Rezolucja A.952(23) - Znaki morskie- Symbole i oznakowania
ST-IGG-1004:2011 - Gazociągi- Oznakowanie ostrzegające i lokalizujące wymagania i badania
PN-79/J-08002 - Źródła promieniowania jonizującego- znaki ostrzegawcze
PN-EN 60825:2010 - Bezpieczeństwo urządzeń laserowych- klasyfikacja sprzętu i wymagania
PN-N-01257:2002 - Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczące klęsk żywiołowych
PN-EN 1127-1:2011 - Atmosfery wybuchowe-zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem
ISO 16069 - Symbole graficzne – Znaki bezpieczeństwa - Systemy oznakowań dróg ewakuacyjnych (SWGS)
IMPA - Klasyfikacja według katalogów zakupów IMPA
ISSA - Klasyfikacja według katalogów zakupów ISSA
Dz. U. 2019 poz. 1217 - Ujęcie wody
Dz. U. nr 81 poz. 716 rok 2005 - Oznakowanie substancji stwarzających zagrożenie biologiczne
Dz. U. poz. 286 rok 2012 - Tablice informacyjne - kąpieliska
Dz. U. UE L 353/2 rok 2008 - Oznakowanie substancji chemicznych - CLP
Dz. U. poz. 445 rok 2012 - Oznakowanie substancji chemicznych
Dz. U. nr 131 poz. 910 rok 2007 - Znaki ostrzegawcze promieniowania jonizującego
Dz. U. nr 140 poz. 994 rok 2006 - Znaki ostrzegawcze promieniowania jonizującego
PN-T–06260:1974 - Znaki ostrzegawcze promieniowania elektromagnetycznego
ISO 15370 - Statki i technologia morska- system dolnego oświetlenia (LLL) na statkach pasażerskich