Oferta

Nowości

Nie używać dźwigu w przypadku pożaru

 • BB023
 • PN-EN 81-73
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB
 • Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN 81-73 dla rozmiarów 10cm x 10cm oraz 20cm x 20cm
 • nowość

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Uwaga! Gaz

 • JD026
 • nowość

Teraz już od:

1.95 zł

do koszyka

Teraz już od:

515.90 zł

do koszyka

Teraz już od:

250.70 zł

do koszyka

Teraz już od:

183.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

86.20 zł

do koszyka

Teraz już od:

108.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

98.20 zł

do koszyka

Teraz już od:

387.20 zł

do koszyka

Teraz już od:

180.50 zł

do koszyka

Teraz już od:

110.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

106.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

143.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

143.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

546.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

227.50 zł

do koszyka

Teraz już od:

429.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

214.50 zł

do koszyka

Teraz już od:

72.70 zł

do koszyka

Teraz już od:

29.25 zł

do koszyka

Teraz już od:

25.90 zł

do koszyka

Teraz już od:

76.60 zł

do koszyka

Teraz już od:

33.15 zł

do koszyka

Teraz już od:

25.90 zł

do koszyka

Teraz już od:

95.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

38.35 zł

do koszyka

Teraz już od:

29.25 zł

do koszyka

Teraz już od:

72.70 zł

do koszyka

Teraz już od:

29.25 zł

do koszyka

Teraz już od:

24.05 zł

do koszyka

Teraz już od:

90.90 zł

do koszyka

Teraz już od:

35.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

25.90 zł

do koszyka

Teraz już od:

65.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

13.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

9.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

1.65 zł

do koszyka

Teraz już od:

1.65 zł

do koszyka

Teraz już od:

4.30 zł

do koszyka

Teraz już od:

4.30 zł

do koszyka

Bio 2

 • PA082
 • nowość

Teraz już od:

3.85 zł

do koszyka

Teraz już od:

3.85 zł

do koszyka

Szkło kolorowe 2

 • PA080
 • nowość

Teraz już od:

3.85 zł

do koszyka

Szkło bezbarwne 2

 • PA079
 • nowość

Teraz już od:

3.85 zł

do koszyka

Bio 1

 • PA063
 • nowość

Teraz już od:

2.20 zł

do koszyka

Teraz już od:

2.20 zł

do koszyka

Szkło kolorowe 1

 • PA061
 • nowość

Teraz już od:

2.20 zł

do koszyka

Szkło bezbarwne 1

 • PA060
 • nowość

Teraz już od:

2.20 zł

do koszyka

Teraz już od:

10.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

6.90 zł

do koszyka

Teraz już od:

10.10 zł

do koszyka

Otwieranie drzwi ewakuacyjnych

 • AAE031
 • PN-EN ISO 7010
 • ISO 24409-2: EES012
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB
 • Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010 w zakresie rozmiarów od 10cm x 10cm do 50cm x 50cm
 • nowość

Teraz już od:

3.85 zł

do koszyka

Teraz już od:

141.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

141.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

23.50 zł

do koszyka

Tu wolno palić 3

 • PC514
 • nowość

Teraz już od:

10.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

10.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

10.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

10.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

18.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

18.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

4.45 zł

do koszyka

Teraz już od:

4.45 zł

do koszyka

Teraz już od:

4.37 zł

do koszyka

Teraz już od:

4.37 zł

do koszyka

Teraz już od:

1.55 zł

do koszyka

Teraz już od:

1.45 zł

do koszyka

Otwieranie drzwi ewakuacyjnych

 • AC061
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

6.30 zł

do koszyka

Otwieranie drzwi ewakuacyjnych

 • AC060
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

3.85 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo

 • AC105
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego –w górę w lewo

 • AC104
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego –w górę w prawo

 • AC103
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo

 • AC102
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Zakaz korzystania z windy w razie pożaru (lewostronne)

 • AC099
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

7.70 zł

do koszyka

Teraz już od:

7.70 zł

do koszyka

Koc gaśniczy

 • BAF016
 • PN-EN ISO 7010: F016
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB
 • Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010 w zakresie rozmiarów od 10cm x 10cm do 50cm x 50cm
 • nowość

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

160.60 zł

do koszyka

Miejsce zbiórki ewakuowanych 3D - mały 25 x 31 cm

 • BD005
 • Znak przestrzenny
 • nowość

Teraz już od:

78.10 zł

do koszyka

Teraz już od:

160.60 zł

do koszyka

Teraz już od:

78.10 zł

do koszyka

Uwaga niebezpieczeństwo

 • GF066
 • Znaki w formatach: FC 42 x 59,4 cm, HC 66 x 93,3 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm
 • nowość

Teraz już od:

1.55 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo

 • AC101
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo

 • AC100
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Miejsce zbiórki po ewakuacji z obiektu

 • AC057
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

1.60 zł

do koszyka

Miejsce zbiórki ewakuowanych

 • AC056
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

1.60 zł

do koszyka

Koc gaśniczy

 • BC134
 • Znak w formacie EO 36 x 92,5 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm
 • nowość

Teraz już od:

9.35 zł

do koszyka

Strefa pracy

 • HH055
 • PN-88/E-08501
 • Znaki w formatach: DK 21 x 59,4 cm, DU 29,7 x 84,1 cm, FD 42 x 118,9 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm
 • nowość

Teraz już od:

1.65 zł

do koszyka

Strefa pracy

 • HG055
 • PN-88/E-08501
 • Znaki w formatach: FC 42 x 59,4 cm, FI 59,4 x 84,1 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm
 • nowość

Teraz już od:

1.65 zł

do koszyka

Teraz już od:

23.00 zł

do koszyka

Ciąg ewakuacyjny LLL

 • FL011
 • IMPA: 33.2394
 • ISSA: 47.523.94
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

31.65 zł

do koszyka

Wyjście ewakuacyjne - w lewo

 • FL010
 • IMPA: 33.2387
 • ISSA: 47.523.87
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

3.33 zł

do koszyka

Wyjście ewakuacyjne - w prawo

 • FL009
 • IMPA: 33.2386
 • ISSA: 47.523.86
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

3.33 zł

do koszyka

Kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół

 • FL008
 • IMPA: 33.2385
 • ISSA: 47.523.85
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

2.07 zł

do koszyka

Kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę

 • FL007
 • IMPA: 33.2384
 • ISSA: 47.523.84
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

2.07 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo

 • FL006
 • IMPA: 33.2382
 • ISSA: 47.523.82
 • ISO 7010: E001*
 • ISO 24409-2: MES002*
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

2.07 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo

 • FL005
 • IMPA: 33.2383
 • ISSA: 47.523.83
 • ISO 7010: E002*
 • ISO 24409-2: MES003*
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

2.07 zł

do koszyka

Kierunek do miejsca zbiórki - w lewo

 • FL004
 • IMPA: 33.2380
 • ISSA: 47.523.80
 • ISO 17631: A.4.12*
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

2.07 zł

do koszyka

Kierunek do miejsca zbiórki - w prawo

 • FL003
 • IMPA: 33.2381
 • ISSA: 47.523.81
 • ISO 17631: A.4.12*
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

2.07 zł

do koszyka

Kierunek do miejsca zbiórki 3D - w lewo

 • FL002
 • ISO 24409-2: MES001*
 • ISO 15370
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Fotoluminescencyjny
 • nowość

Teraz już od:

2.07 zł

do koszyka