nowość

Znak - Oznakowanie środków transportu odpadów 1

Indeks TDC: PA091

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
A3 - 3 X 3
AB - 3 X 7
AO - 5 X 10
BF - 10 X 20
BH - 10 X 30
BO - 12 X 60
BQ - 12x30
BU - 14,8 X 21
C1 - 15 X 15
CE - 15 X 30
D1 - 20 X 20
DC - 20 X 30
DE - 20 X 40
DG - 20 X 60
DJ - 21 X 29,7
DM - 24,2 X 29,7
DO - 25 X 35
E1 - 30 X 30
EP - 30 X 40
ZA - 4 X 6,5
-- - INNY
f - folia
p - płyta sztywna PCV - 1 mm
t - SYSTEM TD ®
a - podłoże aluminiowe
- - inny
n - nieświecące
s - fotoluminescencyjny
- - inny

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Format:

Podłoże:

Rodzaj:

Teraz już od: 46.84 zł
Dostępny
 zł
Cena z VAT:  zł
Do koszyka
Uzupełnij wszystkie dane, aby obliczyć cenę produktu

dodatkowe informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – środki transportu odpadów powinny być oznakowane w sposób widoczny tablicą o treści ODPADY.

  • Oznakowanie środka transportu może mieć zgodnie z rozporządzeniem 2 formaty w zależności od możliwości umieszczenia na konkretnym środku transportu.
  • W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów stosować należy oznaczenie środka transportu z symbolem dużej litery A znak PA093
  • Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne (w tym celu proponujemy znak PA 091 na podłożu aluminiowym)
  • Oznakowanie powinno być umieszczone w widocznym miejscu z przodu środka transportu na jego zewnętrznej powierzchni.
  • Oznakowanie powinno być w łatwy i szybki sposób montowane w momencie przewożenia odpadów, oraz demontowalne w momencie kiedy środek transportowy nie przewozi odpadów. W tym celu proponujemy ergonomiczny uchwyt mocujący do tablicy odpady PA094  przystosowany do montażu tablicy ODPADY PA091 wykonanej zaróno na podłożu aluminiowym, jak i płycie PCV


TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów w sprawie transportu odpadów, chemikaliów, oraz środków niebezpiecznych.

Indeksacja

Indeks TDC: PA091

Właściwości

Powiązane produkty