Parking

Indeks TDC: SFD-18

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 
Teraz już od: 94.60 zł
Dostępny
 zł
Cena z VAT:  zł
Do koszyka
zapytaj

dodatkowe informacje

Przeznaczenie:

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 Zastosowanie znaków w zależności od rozmiaru:

Wymiary 40x40cm:

- drogi w obszarze zabudowanym, jeżeli warunki nie pozwalają na umieszczenie znaków większych,
- wąskie uliczki zabytkowych miast,
- garaże podziemne,
- miasteczka rowerowe dla dzieci

Wymiary 60x60cm:

- drogi gminne,
- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych
- łącznice dróg ekspresowych i autostrad,
- jednojezdniowe drogi wojewódzkie i krajowe,
- drogi powiatowe, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.

Wymiary 90x90cm:

- droga ekspresowa,
- droga dwujezdniowa poza obszarem zabudowanym,
- droga dwujezdniowa w obszarze zabudowanym (dopuszczalna prędkość większa niż 60km/h).

Wymiary 120x120cm:

- autostradaPodstawa prawna:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

 

Indeksacja

Indeks TDC: SFD-18

Właściwości

Powiązane produkty

 • Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych
  DB022
  od 10.91 zł
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych
  DB027
  od 10.91 zł
 • Taśma odblaskowa samoprzylepna czerwono - biała dł 5 mb szer. 5 cm
  EA010
  od 55.75 zł
 • Taśma odblaskowa samoprzylepna żółto - czarna dł 5 mb szer. 5 cm
  EA011
  od 55.75 zł
 • U-18a- Lustro okrągłe z akrylu
  L-01
  od 297.50 zł
 • U-18a- Lustro okrągłe z poliwęglanu
  L-02
  od 612.00 zł
 • U-18b- Lustro prostokątne z akrylu
  L-03
  od 314.50 zł
 • U-18b- Lustro prostokątne z poliwęglanu
  L-04
  od 714.00 zł
 • Siatka zabezpieczająca okrągła
  L-05
  zapytaj
 • Siatka zabezpieczająca prostokątna
  L-06
  zapytaj
 • Parking Leśny
  OB032
  od 51.81 zł
 • Oznakowanie aparatów publicznych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne
  PA100
  od 8.62 zł
 • Siatka płatna
  PA101
  od 4.33 zł
 • Toaleta dla inwalidów 1
  RA022
  od 2.05 zł
 • Toaleta dla inwalidów 2
  RA023
  od 2.05 zł
 • Miejsce dla inwalidów na wózkach
  RA071
  od 2.05 zł
 • Podjazd dla inwalidów
  RA072
  od 2.05 zł
 • Parking dla inwalidów
  RA073
  od 2.05 zł
 • Parking
  RA074
  od 2.05 zł
 • Parking płatny - czynny całą dobę
  RA075
  od 2.05 zł
 • Pole namiotowe (camping)
  RA096
  od 2.05 zł
 • Droga dla niepełnosprawnych
  RA114
  od 2.05 zł
 • Podjazd dla niepełnosprawnych
  RA115
  od 2.05 zł
 • Parking dla niepełnosprawnych
  RA116
  od 2.05 zł
 • Parking
  RA117
  od 2.05 zł
 • Parking strzeżony - czynny całą dobę
  RA118
  od 2.05 zł
 • Winda lift fahrstuhl - dźwig osobowy dla niepełnosprawnych
  RB004
  od 2.69 zł
 • Dźwig osobowy dla niepełnosprawnych
  RB005
  od 2.69 zł
 • Wejście dla niepełnosprawnych od parkingu
  RB026
  od 2.69 zł
 • Droga dla niepełnosprawnych
  RB027
  od 2.69 zł
 • Kierunek drogi dla niepełnosprawnych
  RB028
  od 2.69 zł
 • Wyjście dla niepełnosprawnych
  RB029
  od 2.69 zł
 • Zakaz parkowania
  RB508
  od 2.69 zł
 • Zakaz wjazdu
  SA001
  od 18.11 zł
 • Ograniczenie prędkości 5
  SA003
  od 18.11 zł
 • Ograniczenie prędkości 5km
  SA005
  od 18.11 zł
 • Ograniczenie prędkości 10km
  SA006
  od 18.11 zł
 • Parking
  SA017
  od 18.11 zł
 • Parking dla pojazdów osobowych
  SA025
  od 16.77 zł
 • Parking dla pojazdów ciężarowych
  SA026
  od 16.77 zł
 • Parking dla klientów
  SA037
  od 53.63 zł
 • Lotnisko
  SFA-26
  od 85.80 zł
 • Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
  SFT-3a
  od 105.60 zł
 • Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
  SFT-29
  od 103.40 zł
 • Uchwyt do znaku drogowego metalowy ocynkowany, mocowanie, obejma - jednostronny
  X-01
  od 11.16 zł
 • Uchwyt do znaku drogowego metalowy ocynkowany, mocowanie, zamek do profilu typu ząbek
  X-04
  od 7.50 zł
 • Pachołek drogowy odblaskowy 40cm- z czarną podstawą
  Y-01
  od 27.90 zł
 • Pachołek drogowy fluorescencyjny odblaskowy 40cm w paski
  Y-07
  od 31.50 zł
 • Pachołek drogowy fluorescencyjny nieodblaskowy 40cm gładki
  Y-13
  od 27.90 zł
 • Wyjście ewakuacyjne
  AA001
  od 10.75 zł