Filtrowanie :

legenda

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Tablica przykładowych oznakowań

 • UB001
 • nowość

Teraz już od:

229.11 zł

do koszyka

Tablica przykładowych znaków urządzeń elektrycznych

 • UB002

Teraz już od:

229.11 zł

do koszyka

Tablica przykładowych tablic budowlanych

 • UB003

Teraz już od:

229.11 zł

do koszyka

Tablica przykładowych znaków bhp

 • UB004

Teraz już od:

229.11 zł

do koszyka

Tablica z nalepkami ostrzegawczymi ADR

 • UB020

Teraz już od:

229.11 zł

do koszyka

Tablica ze znakami morskimi ppoż., ewakuacyjnymi, nakazu

 • UB021

Teraz już od:

229.11 zł

do koszyka

Zestaw dodatkowych przylepców do znaków - 10 000 szt.

 • UB110
 • nowość

Teraz już od:

808.11 zł

do koszyka

Zestaw dodatkowych przylepców do znaków - 5 000 szt.

 • UB111
 • nowość

Teraz już od:

444.02 zł

do koszyka

Zestaw dodatkowych przylepców do znaków - 1 000 szt.

 • UB112
 • nowość

Teraz już od:

159.05 zł

do koszyka

Zestaw dodatkowych przylepców do znaków - 100 szt.

 • UB113
 • nowość

Teraz już od:

53.28 zł

do koszyka

Pasek z przykładowymi znakami - Znaki ewakuacyjne

 • UC001

Teraz już od:

8.08 zł

do koszyka

Pasek z przykładowymi znakami - Znaki przeciwpożarowe

 • UC002

Teraz już od:

8.08 zł

do koszyka

Pasek z przykładowymi znakami - Znaki BHP zakazu

 • UC003

Teraz już od:

8.08 zł

do koszyka

Pasek z przykładowymi znakami - Znaki BHP ostrzegawcze

 • UC004

Teraz już od:

8.08 zł

do koszyka

Pasek z przykładowymi znakami - Znaki BHP nakazu

 • UC005

Teraz już od:

8.08 zł

do koszyka