Stacja paliwowa

Indeks TDC: SFD-23

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 
Teraz już od: 101.20 zł
Dostępny
 zł
Cena z VAT:  zł
Do koszyka
zapytaj

dodatkowe informacje

Przeznaczenie:

nformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Zastosowanie znaków w zależności od rozmiaru:


Wymiary 40x50cm:

- drogi w obszarze zabudowanym, jeżeli warunki nie pozwalają na umieszczenie znaków większych,
- wąskie uliczki zabytkowych miast,
- garaże podziemne,
- miasteczka rowerowe dla dzieci

Wymiary 60x75cm:

- drogi gminne,
- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych
- łącznice dróg ekspresowych i autostrad,
- jednojezdniowe drogi wojewódzkie i krajowe,
- drogi powiatowe, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.

Wymiary 90x112,5cm:

- droga ekspresowa,
- droga dwujezdniowa poza obszarem zabudowanym,
- droga dwujezdniowa w obszarze zabudowanym (dopuszczalna prędkość większa niż 60km/h).

Wymiary 120x150cm:

- autostrada

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

 

Indeksacja

Indeks TDC: SFD-23

Właściwości

Powiązane produkty

 • Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych
  DB022
  od 10.91 zł
 • Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych
  DB027
  od 10.91 zł
 • Taśma odblaskowa samoprzylepna czerwono - biała dł 5 mb szer. 5 cm
  EA010
  od 44.60 zł
 • Taśma odblaskowa samoprzylepna żółto - czarna dł 5 mb szer. 5 cm
  EA011
  od 44.60 zł
 • U-18a- Lustro okrągłe z akrylu
  L-01
  od 297.50 zł
 • U-18a- Lustro okrągłe z poliwęglanu
  L-02
  od 612.00 zł
 • U-18b- Lustro prostokątne z akrylu
  L-03
  od 314.50 zł
 • U-18b- Lustro prostokątne z poliwęglanu
  L-04
  od 714.00 zł
 • Siatka zabezpieczająca okrągła
  L-05
  zapytaj
 • Siatka zabezpieczająca prostokątna
  L-06
  zapytaj
 • Przepompownia paliw. Zachowaj szczególną ostrożność
  NC008
  od 24.13 zł
 • Magazyn paliw. Zakaz używania otwartego ognia
  NC009
  od 33.85 zł
 • Sprzedaż
  PB012
  od 9.19 zł
 • Olej napędowy ON
  SB001
  od 9.21 zł
 • Gaz napędowy
  SB002
  od 9.21 zł
 • Paliwo bezołowiowe PB
  SB004
  od 9.21 zł
 • Paliwo bezołowiowe - 95 oktanów PB95
  SB005
  od 9.21 zł
 • Kompresor
  SB008
  od 9.21 zł
 • Odkurzacz
  SB009
  od 9.21 zł
 • Myjnia
  SB010
  od 9.21 zł
 • Pamiętaj o uziemieniu autocysterny
  SB011
  od 16.77 zł
 • Zachowaj bezpieczną odległość od pojazdu pobierającego paliwo
  SB012
  od 16.77 zł
 • Pobierając paliwo zgaś silnik
  SB013
  od 16.77 zł
 • Zachowaj odległość 10 m od pojazdu tankującego
  SB014
  od 43.87 zł
 • Pobierając paliwo zachowaj odległość 5 m
  SB015
  od 43.87 zł
 • Uwaga! Maksymalna wysokość ... m
  SB016
  od 43.87 zł
 • Zachowaj odległość 10 m od pojazdu tankującego. Wyłącz silnik podczas tankowania paliwa
  SB017
  od 190.06 zł
 • Zachowaj odległość 10 m od pojazdu tankującego. Wyłącz silnik podczas tankowania gazu
  SB018
  od 190.06 zł
 • Zachowaj odległość bezpieczną od pojazdu tankującego. Wyłącz silnik podczas tankowania paliwa
  SB019
  od 190.06 zł
 • Zachowaj odległość bezpieczną od pojazdu tankującego. Wyłącz silnik podczas tankowania gazu
  SB020
  od 190.06 zł
 • Stacja nie napełnia butli gazem płynnym
  SB021
  od 15.34 zł
 • B7 - Olej napędowy- maksymalna zawartość biodiesla w paliwie dopuszczalna do użycia w pojeździe 7%
  SB025
  od 3.03 zł
 • H2 - Gaz napędowy- Wodór
  SB028
  od 3.03 zł
 • CNG - Gaz napędowy- sprężony gaz ziemny
  SB029
  od 3.03 zł
 • LPG - Gaz napędowy- gaz płynny
  SB030
  od 3.03 zł
 • LNG - Gaz napędowy- skroplony gaz ziemny
  SB031
  od 3.03 zł
 • Uchwyt do znaku drogowego metalowy ocynkowany, mocowanie, obejma - jednostronny
  X-01
  od 11.16 zł
 • Uchwyt do znaku drogowego metalowy ocynkowany, mocowanie, zamek do profilu typu ząbek
  X-04
  od 7.50 zł
 • Pachołek drogowy odblaskowy 40cm- z czarną podstawą
  Y-01
  od 27.90 zł
 • Pachołek drogowy fluorescencyjny odblaskowy 40cm w paski
  Y-07
  od 31.50 zł
 • Pachołek drogowy fluorescencyjny nieodblaskowy 40cm gładki
  Y-13
  od 27.90 zł