Dostępne normy:

Filtrowanie :

Norma:

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
FB - 40 X 60
a - podłoże aluminiowe
n - nieświecące

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Znak - Do leśnictwa

 • OB001
 • Znak w formacie: FA 40 x 50 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm

Teraz już od:

57.09 zł

do koszyka

Znak - Zalesianie - wstęp surowo wzbroniony

 • OB002
 • Znak w formacie: FA 40 x 50 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm

Teraz już od:

57.09 zł

do koszyka

Znak - Uwaga! Ścinka drzew - przejście i przejazd surowo wzbr., grozi kalectwem lub śmiercią

 • OB003
 • Znak w formacie: FA 40 x 50 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm

Teraz już od:

57.09 zł

do koszyka

Znak - Okres suszy - rozniecanie ognisk, palenie papierosów na terenie lasu surowo wzbronione

 • OB004
 • Znak w formacie: FA 40 x 50 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm

Teraz już od:

57.09 zł

do koszyka

Znak - Teren zagrożony pożarem

 • OB005
 • Znak w formacie: FA 40 x 50 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm

Teraz już od:

57.09 zł

do koszyka

Znak - Teren zagrożony pożarem

 • OB006
 • Znak w formacie: FA 40 x 50 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm

Teraz już od:

57.09 zł

do koszyka