Zakaz palenia na terenie obiektu

Indeks TDC: NE001

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
AM - 8,7 X 21
AS - 5 X 15
B2 - 10,5 X 10,5
B4 - 14,8 X 14,8
BF - 10 X 20
BG - 10 X 25
BH - 10 X 30
BI - 10 X 50
BR - 14 X 36
BU - 14,8 X 21
CE - 15 X 30
D2 - 21 X 21
DE - 20 X 40
DF - 20 X 50
DG - 20 X 60
DP - 25 X 50
EC - 30 X 60
GA - 50 X 125
-- - INNY
f - folia
p - płyta sztywna PCV - 1 mm
- - inny
n - nieświecące
o - odblaskowy
- - inny

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Format:

Podłoże:

Rodzaj:

Teraz już od: 4.37 zł
Dostępny
 zł
Cena z VAT:  zł
do koszyka
Uzupełnij wszystkie dane, aby obliczyć cenę produktu

dodatkowe informacje

Zgodnie z ustawą  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298, 1916, z 2016 r. poz. 960, 1331), właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych
i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia".

TDC proponuje cały szereg tablic, znaków i piktogramów zgodnych z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Proponujemy znaki bezpieczeństwa, oznaczenia, tablice i piktogramy zakaz palenia papierosów elektronicznych, e papierosów, wyrobów tytoniowych. Proponowane przez nas znaki i oznakowania zakaz palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych na terenie obiektu są estetyczne, czytelne prezentują poruszone w ustawie przepisy o zakazie palenia.

Znak w formacie: GA 50 x 125 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm

Indeksacja

Indeks TDC: NE001

Właściwości

 • Znak w formacie: GA 50 x 125 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV o grubości 1,5 mm

Powiązane produkty

 • Gaśnica proszkowa 2 kg (GP-2X ABC)
  1A001
  od 66.15 zł
 • Gaśnica proszkowa 4 kg (GP-4X ABC)
  1A002
  od 88.50 zł
 • Gaśnica proszkowa 6 kg (GP-6X ABC/E) do 245 kV
  1A004
  od 99.00 zł
 • Zakaz palenia tytoniu
  GAP002
  od 1.45 zł
 • Zakaz używania otwartego ognia, zakaz palenia tytoniu
  GAP003
  od 1.45 zł
 • Zakaz spożywania alkoholu
  GB024
  od 1.45 zł
 • Zakaz palenia papierosów elektronicznych
  GB042
  od 1.45 zł
 • Zakaz spożywania alkoholu
  GC049
  od 1.55 zł
 • Zakaz palenia tytoniu
  GC053
  od 1.55 zł
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach
  GC068
  od 1.55 zł
 • Zakaz palenia papierosów elektronicznych
  GC070
  od 1.55 zł
 • Zakaz wnoszenia na teren szkół i internatów
  IAS04
  od 6.05 zł
 • Zakaz palenia tytoniu na terenie całego zakładu
  NE003
  od 33.60 zł
 • Palenie zabronione-zakaz używania otwartego ognia
  NE004
  od 23.40 zł
 • Zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach budynku
  NE008
  od 16.45 zł
 • Zakaz palenia 2
  NE010
  od 4.45 zł
 • Palenie szkodzi zdrowiu
  NE015
  od 6.90 zł
 • Tu wolno palić 2
  NE019
  od 18.10 zł
 • Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego obiektu
  NE021
  od 4.37 zł
 • Zakaz palenia w środkach komunikacji
  NE024
  od 4.30 zł
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
  NE028
  od 4.45 zł
 • Tu wolno palić (wyroby tytoniowe + papierosy elektroniczne)
  NE030
  od 18.10 zł
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 1
  NE032
  od 4.30 zł
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 2
  NE033
  od 4.30 zł
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 3
  NE034
  od 1.65 zł
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych 4
  NE035
  od 1.65 zł
 • Zamów własny wzór
  NE999
  zamów własny wzór
 • Palenie tytoniu zabronione 1
  PC102
  od 10.10 zł
 • Palenie tytoniu zabronione 2
  PC500
  od 10.10 zł
 • Palenie tytoniu zabronione 3
  PC501
  od 10.10 zł
 • Zakaz używania telefonów komórkowych
  PC502
  od 10.10 zł
 • Tu wolno palić 1
  PC503
  od 10.10 zł
 • Tu wolno palić 2
  PC504
  od 10.10 zł
 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach
  PC510
  od 10.10 zł
 • Palenie papierosów elektronicznych zabronione
  PC511
  od 10.10 zł
 • Palenie tytoniu i papierosów elektronicznych zabronione
  PC512
  od 10.10 zł
 • Tu wolno palić papierosy elektroniczne
  PC513
  od 10.10 zł
 • Tu wolno palić 3
  PC514
  od 10.10 zł
 • Palenie e-papierosów zabronione
  PC515
  od 10.10 zł
 • Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18
  PC516
  od 10.10 zł
 • Tu wolno palić
  RA070
  od 1.33 zł
 • Tu wolno palić
  RA113
  od 1.33 zł
 • Palenie albo zdrowie, wybór należy do ciebie
  RB014
  od 1.75 zł
 • Tu wolno palić
  RB025
  od 1.75 zł
 • Zakaz palenia w całym obiekcie
  RB504
  od 1.75 zł
 • Zakaz palenia
  SD004
  od 1.85 zł
 • Zestaw dodatkowych przylepców do znaków - 100 szt.
  UB113
  od 30.00 zł
 • Wyjście ewakuacyjne
  AA001
  od 6.70 zł
 • Kierunek drogi ewakuacyjnej
  AA008
  od 9.10 zł
 • Gaśnica
  BA007
  od 1.10 zł
 • Zakaz palenia tytoniu
  GC053
  od 1.55 zł
 • Obiekt monitorowany
  TA002
  od 1.80 zł
 • Zakaz palenia 2
  NE010
  od 4.45 zł
 • Zakaz palenia na terenie obiektu
  NE001
  od 4.37 zł
 • Zakaz palenia obowiązuje na terenie całego zakładu
  NE002
  od 4.37 zł