Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t

Indeks TDC: SFB-18

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 
Teraz już od: 85.89 zł
 zł
Cena z VAT:  zł
Do koszyka
zapytaj

dodatkowe informacje

Przeznaczenie:

Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. Stawiany jest ze względu na odcinki dróg o niewystarczającej nośności.

Zastosowanie znaków w zależności od rozmiaru:

Długość boku 60cm:

 • drogi w obszarze zabudowanym, jeżeli warunki nie pozwalają na umieszczenie znaków większych,
 • wąskie uliczki zabytkowych miast,
 • garaże podziemne,
 • miasteczka rowerowe dla dzieci

Długość boku 75cm:

 • drogi gminne,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych Długość boku 90cm:
 • łącznice dróg ekspresowych i autostrad,
 • jednojezdniowe drogi wojewódzkie i krajowe,
 • drogi powiatowe, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.

Długość boku 105cm:

 • droga ekspresowa,
 • droga dwujezdniowa poza obszarem zabudowanym,
 • droga dwujezdniowa w obszarze zabudowanym (dopuszczalna prędkość większa niż 60km/h).

Długość boku 120cm:

 • autostrada

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.

Dodatkowo informujemy, że wskazana na znaku wartość jest tylko przykładowa i możliwe jest wykonanie znaku z dowolną wartością w tej samej cenie. Znaki takie są dostępne od ręki!

Indeksacja

Indeks TDC: SFB-18

Właściwości

Powiązane produkty

 • Instrukcja PPOŻ - Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych
  DB022
  od 16.61 zł
 • Instrukcja PPOŻ - Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych
  DB027
  od 16.61 zł
 • Taśma odblaskowa samoprzylepna czerwono - biała dł 5 mb szer. 5 cm
  EA010
  od 36.77 zł
 • Taśma odblaskowa samoprzylepna żółto - czarna dł 5 mb szer. 5 cm
  EA011
  od 36.77 zł
 • Znak BHP - Zakaz ruchu
  GC002
  od 4.07 zł
 • U-18a- Lustro okrągłe z akrylu
  L-01
  od 334.72 zł
 • U-18a- Lustro okrągłe z poliwęglanu
  L-02
  od 688.56 zł
 • U-18b- Lustro prostokątne z akrylu
  L-03
  od 353.84 zł
 • U-18b- Lustro prostokątne z poliwęglanu
  L-04
  od 803.32 zł
 • Siatka zabezpieczająca okrągła
  L-05
  zapytaj
 • Siatka zabezpieczająca prostokątna
  L-06
  zapytaj
 • Znak - Zakaz wjazdu
  SA001
  od 27.58 zł
 • Znak - Zakaz ruchu w obu kierunkach
  SA002
  od 27.58 zł
 • Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
  SFT-21
  od 100.95 zł