Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.

Indeks TDC: SFB-13

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 
Teraz już od: 85.89 zł
 zł
Cena z VAT:  zł
Do koszyka
zapytaj

dodatkowe informacje

Przeznaczenie:

 

Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR:

 • 1 - materiały i przedmioty wybuchowe,
 • 2 F - gazy palne
 • 3 - materiały ciekłe zapalne,
 • 4.1 - materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne,
 • 4.2 - materiały samozapalne,
 • 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • 5.1 - materiały utleniające, 
 • 5.2 - nadtlenki organiczne.

 

 Zastosowanie znaków w zależności od rozmiaru:

Średnica 40cm:

- drogi w obszarze zabudowanym, jeżeli warunki nie pozwalają na umieszczenie znaków większych,
- wąskie uliczki zabytkowych miast,
- garaże podziemne,
- miasteczka rowerowe dla dzieci

Średnica 60cm:

- drogi gminne,
- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych

Średnica 80cm:

- łącznice dróg ekspresowych i autostrad,
- jednojezdniowe drogi wojewódzkie i krajowe,
- drogi powiatowe, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.

Średnica 90cm:

- droga ekspresowa,
- droga dwujezdniowa poza obszarem zabudowanym,
- droga dwujezdniowa w obszarze zabudowanym (dopuszczalna prędkość większa niż 60km/h).

Średnica 100cm:

- autostrada

 

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.

Indeksacja

Indeks TDC: SFB-13

Właściwości

Powiązane produkty

 • Gaśnica proszkowa 2 kg (GP-2X ABC)
  1A001
  od 77.18 zł
 • Gaśnica proszkowa 4 kg (GP-4X ABC)
  1A002
  od 121.31 zł
 • Gaśnica proszkowa 6 kg (GP-6X ABC/E) do 245 kV
  1A004
  od 132.79 zł
 • Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
  BA014
  od 2.70 zł
 • Znak przeciwpożarowy - Materiały utleniające
  BA015
  od 2.70 zł
 • Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
  BA016
  od 2.70 zł
 • Znak przeciwpożarowy - Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
  BC001
  od 3.37 zł
 • Instrukcja PPOŻ - Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych
  DB022
  od 16.61 zł
 • Instrukcja PPOŻ - Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych
  DB027
  od 16.61 zł