Oferta

Zastrzeżenia prawne

1. Strona internetowa

1.1
Przed rozpoczęciem korzystania z witryny sieci Web www.znaki-tdc.com ; www.signs-tdc.com; www.zeichen-tdc.com prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania. Dostęp oraz korzystanie przez użytkownika z witryny sieci Web oraz materiałów w niej umieszczonych uwarunkowane są zaakceptowaniem i przestrzeganiem w pełni niniejszych warunków. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, powinien natychmiast opuścić witrynę sieci Web oraz zaprzestać wszelkiego dalszego korzystania z jakichkolwiek materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem.

1.2
Zawartość niniejszej (dalej "Zawartość") strony internetowej opracowana przez TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI SP.J (zwana dalej „TDC”) jest chroniona przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, w tym o znakach towarowych, przepisy dotyczące wzorów oraz przepisy o nieuczciwej konkurencji.

1.3
Zawartość obejmuje strukturę, projekt graficzny (włączając w to kolory, czcionki i układ graficzny ekranów), a także wszystkie informacje i inne elementy dostępne na i/lub za pośrednictwem strony internetowej, takie jak: dokumenty, artykuły, zdjęcia, treść i logika układu menu oferta, treść i logika układu menu sklep, systematyka prezentacji produktów, system indeksacji produktów, wszelkie elementy ułatwiające prezentację i wybór produktów takie jak dodatkowe informacje ułatwiające poruszanie się po ofercie sklepu www.znaki-tdc.com, www.signs-tdc.com, www.zeichen-tdc.com w postaci emblematów obrazujące charakterystykę danego produktu, dodatkowe opisy charakterystyki produktów, opisy zastosowania produktów, wszelkie ilustracje, obrazy prezentujące produkty, zastosowanie jak również grafiki podstron ofertowych, znaki towarowe i logo (zwłaszcza te będące własnością TOP DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI SP.J), dane, bazy danych, nieruchome lub animowane grafiki.

1.4
Niniejsza Zawartość jest wyłączną własnością TDC, jej dostawców usług technicznych lub innych stron trzecich, które upoważniły TDC łącznie bądź którąkolwiek z tych Spółek samodzielnie do ich używania.

1.5
Prawa autorskie i inne prawa do materiałów dostępnych w niniejszej witrynie stanowią własność TDC.

1.6
Kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub wykorzystanie całej zawartości lub jej części, w jakikolwiek sposób i do dowolnego celu jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody TDC za wyjątkiem wykorzystania do celów prywatnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.7
Użytkownik nie może udostępniać żadnej części niniejszej witryny sieci Web jako elementu innej witryny sieci Web w ramce otwieranej za pośrednictwem hiperłącza internetowego ani w żaden inny sposób.

1.8
Niniejsza witryna sieci Web oraz jej treść nie mogą być wykorzystywane do stworzenia jakiegokolwiek rodzaju bazy danych ani też nie mogą być przechowywane (w całości lub w części) w bazach danych w celu dostępu przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią ani w celu dystrybucji jakichkolwiek baz danych zawierających całość lub część witryny sieci Web bądź jej zawartości.

2. Wyłączenie odpowiedzialności

2.1
Informacje zawarte w niniejszej witrynie sieci web przekazuje się użytkownikowi dla własnych wewnętrznych celów użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji ani innych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji jakości, zgodności z przeznaczeniem, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw w zakresie dopuszczonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.2
W żadnych okolicznościach TDC nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek podmiotu za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, uboczne szkody w związku z korzystaniem z niniejszej witryny sieci web lub poleganiem na jakichkolwiek informacjach lub materiałach udostępnionych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem wszelkich innych witryn sieci web, do których hiperłącze zawiera niniejsza witryna sieci web, w tym między innymi za odszkodowania wynikające z utraty zysków, zakłóceń w działalności gospodarczej bądź utraty danych, nawet jeżeli TDC została w sposób wyraźny powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji i oświadczeń, dlatego powyższe wyłączenia mogą nie obowiązywać w przypadku części użytkowników.

3. Polityka prywatności

3.1
TDC nie wymaga od użytkowników ujawnienia ich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, zawodu, itp.), jedynie dane niezbędne do zrealizowania zamówienia klienta, oraz wysyłki towaru.

3.2
Podczas przeglądania witryny przez użytkownika, TDC może wykorzystywać pliki cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Stosowane pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk odwiedzin – pozwalają na określenie ile osób odwiedziło stronę internetową, z jakiego rodzaju technologii korzystają, ile czasu spędzają na stronie, jakie strony w witrynie przeglądają. Stosowane pliki cookies pozwalają również uzyskać informacje, w jaki sposób użytkownicy uzyskali dostęp do tej strony internetowej (np. dzięki wyszukiwarce) i czy byli już na niej wcześniej.

Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą użytkowników, która to zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, której dany użytkownik używa do przeglądania serwisu internetowego. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie plików cookies jak również zdecydować o ich usunięciu.