legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
AL - 8,5 X 21
-- - INNY
- - inny
c - płyta cienka PCV - 0,5 mm
n - nieświecące
- - inny

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Zaraz wracam

  • TC004

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Zamknięte

  • TC007

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Rozprawa nr

  • TC008

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Rezerwacja

  • TC010

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Klucz jest

  • TC012

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka

Zamknięte

  • TC014

Teraz już od:

15.49 zł

do koszyka