Kategorie
Dostępne normy:
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • Dz. U. UE L 353/2 rok 2008
 • Dz. U. nr 131 poz. 910 rok 2007
 • Dz. U. nr 140 poz. 994 rok 2006
 • Dz. U. nr 250 poz. 2506 rok 2004
 • Dz. U. nr 81 poz. 716 rok 2005
 • Dz. U. poz. 445 rok 2012
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • IMO Rezolucja A.760(18)
 • IMO Rezolucja A.952(23)
 • IMPA
 • ISO 15370
 • ISO 16069 (SWGS)
 • ISO 17631
 • ISO 24409-2
 • ISO 7010
 • ISSA
 • PN EN 81-72
 • PN-79/J-08002
 • PN-88/E-08501
 • PN-92/N-01256/01
 • PN-92/N-01256/02
 • PN-97/N-01256/04
 • PN-EN 1127-1:2011
 • PN-EN 1256-02
 • PN-EN 60825-1:2010
 • PN-EN 81-73
 • PN-EN ISO 7010
 • PN-EN ISO 7010:2012
 • PN-N-01257:2002
 • PN-T–06260:1974
 • ST-IGG-1004:2011

Filtrowanie
wg właściwości:

 • Fotoluminescencyjny
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Gąbka elastyczna
 • Odporny na ścieranie przy intensywnym ruchu maszyn i urządzeń ciężkich
 • Odporny na ścieranie przy intensywnym ruchu pieszym
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB
 • Znak przestrzenny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Norma:

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
BB - 10 X 14,8
CB - 15 X 22,2
DB - 20 X 29,6
EL - 35 X 51,8
f - folia
p - płyta sztywna PCV - 1 mm
t - SYSTEM TD ®
n - nieświecące
s - fotoluminescencyjny

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Sortuj wg:

Wyjście ewakuacyjne

 • AA001
 • PN-92/N-01256/02
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB
 • Znak w formacie FL 40x80 cm na podłożu p - wykonujemy na płycie sztywnej PCV grubej o grubości 1,5 mm

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo

 • AA002
 • PN-92/N-01256/02
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo

 • AA003
 • PN-92/N-01256/02
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo

 • AA004
 • PN-92/N-01256/02
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo

 • AA005
 • PN-92/N-01256/02
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo

 • AA006
 • PN-92/N-01256/02
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo

 • AA007
 • PN-92/N-01256/02
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

6.70 zł

do koszyka