Oferta
Oznakowanie rurociągów

Oznakowanie rurociągów

Opaski identyfikacyjne, stanowiące oznakowanie dla rurociągów z przepływającymi różnymi czynnikami, są wykonywane na podstawie wymagań polskiej normy PN-70/N-01270. Do produkcji opasek identyfikacyjnych stosowane są różnokolorowe folie PCV odnoszące się do barw rozpoznawczych, ostrzegawczych i uzupełniających. Na życzenie klienta wykonujemy opaski identyfikacyjne jednobarwne i dwubarwne z odpowiednim kolorem napisu. Wymiary opasek zależą od średnicy rurociągu i są wykonywane zgodnie z zamówieniem klienta. Uzupełnieniem oferty stanowiącej oznakowanie rurociągów są tabliczki kierunkowe i tabliczki opisowe - wykonane na folii lub płycie twardej PCV z niezależnym systemem zaczepów. Informują one o rodzaju czynnika w rurociągu oraz kierunku jego przepływu.

Oznakowanie rurociągów Oznakowanie rurociągów

Tabliczki orientacyjne dla wodociągów

Podkładka tabliczki orientacyjnej:

  • PTO X1 - pojedyncza
  • PTO X2 - podwójna
  • PTO X3 - potrójna

Kolor tła tabliczki w zależności od rodzaju gazu:

  • kolor żółty - dla gazu ziemnego (odmiana Z)
  • kolor czerwony - dla gazu węglowego (odmiana M)
  • kolor niebieski - dla innych rodzajów gazu (odmiana R)

Zapytanie dotyczące usługi

imię i nazwisko*:
firma*:
telefon:
e-mail*:
treść pytania*:
* - wypełnienie jest wymagane

Administratorem Danych Osobowych jest TOP - DESIGN CHWASZCZYNO Chudzyński Stupnicki Sp. j. z siedzibą przy ul. Oliwskiej 166, 80-209 Chwaszczyno (dalej jako „Spółka”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: lub korespondencyjnie: ul. Oliwska 166, 80-209 Chwaszczyno. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących oferty Spółki z w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych firmie kurierskiej w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu w celu realizacji i dostarczenia zamówienia, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.