Oferta

Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)

Znaki systemu dolnego oświetlenia na statki morskie (LLL) są bardzo dobrym uzupełnieniem znaków bezpieczeństwa. Wieloletnie badania udowadniają, że ciągły wzrost temperatury - w połączeniu z rosnącym zadymieniem pomieszczeń - wymusza na ludziach poruszanie się blisko ziemi, dlatego też widzialność klasycznych znaków ewakuacyjnych jest niemożliwa, przez co stają się one nieskuteczne.

Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)

System LLL jest instalowany nie wyżej niż 40 cm powyżej poziomu podłogi. Powoduje to, że jest on najskuteczniejszym systemem bezpieczeństwa, będąc jednocześnie najlepiej widocznym w trakcie ewakuacji. Składa się on z ciągów ewakuacyjnych, wskaźników kierunkowych oraz oznakowań drzwi ewakuacyjnych. Wszystkie te elementy dają możliwość dotarcia do najbliższych tratw ratunkowych lub miejsc zbiórki do ewakuacji.

Wszystkie nasze znaki systemu dolnego oświetlenia posiadają Europejskie Świadectwo Zgodności Typu (moduł B) i Europejski Certyfikat Zgodności Systemu Zarządzania Jakością (moduł D). Są również sygnowane znakiem koła sterowego, który potwierdza ich zgodność z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) i pozwala na użycie ich na statkach morskich. (więcej)

Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)Koszt oznakowania ciągów można znacznie obniżyć – upraszczając jego montaż – dzięki użyciu znaków na transparentnej folii samoprzylepnej(Grupa FL).

Pełna specyfikacja techniczna produktów wraz z kompletną ofertą dostępna jest w naszym sklepie internetowym.

Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)
Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)
Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)
Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)
Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)
Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)
Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)
Systemy Oświetlenia dolnego LLL (Low Location Lighting)
przejdź do sklepu