Oferta

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Sprzęt ratowniczy ppoż., np.: gaśnice, hydranty i pozostałe elementy systemu ratowniczego, muszą być oznakowane w sposób widoczny, aby były łatwo zauważone przez ludzi odpowiedzialnych za akcję ratowniczą lub obsługujących ten sprzęt. Gdy w zagrożonym budynku panuje ciemność, fotoluminescencyjne oznakowania przeciwpożarowe pomagają w jego zlokalizowaniu, a dzięki wysokim parametrom fotometrycznym – zwiększają szansę szybkiego dotarcia do sprzętu ratowniczego podczas akcji ratowniczej, nawet przy słabym oświetleniu wzbudzającym.

Oznakowania przeciwpożarowe TDC cechuje: wysoka jakość wykonania, użycie najlepszych i powtarzalnych materiałów, bardzo wysokie parametry świecenia, pełna certyfikacja CNBOP.

Oferujemy certyfikowane znaki przeciwpożarowe zgodne z:

  • PN-92/N-01256/01 Fotoluminescencyjne znaki ochrony przeciwpożarowej.
  • PN-EN ISO 7010 Fotoluminescencyjne znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
  • PN PN-97/N-01256/04 Fotoluminescencyjne znaki - techniczne środki przeciwpożarowe.
  • PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych. Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.
  • PN-EN 81-72 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych. Dźwigi dla straży pożarnej.

Ofertę certyfikowanych oznakowań ochrony przeciwpożarowej dopełnia bogata oferta oznakowań uzupełniających. (więcej)

Istnieje również możliwość wykonania znaków ochrony przeciwpożarowej według własnego wzoru.(więcej)

Znaki ochrony przeciwpożarowej produkowane przez TDC posiadają Świadectwa Dopuszczenia CNBOP. Posiadamy jedyny na rynku tak szeroki wybór: wymiarów certyfikowanych znaków bezpieczeństwa, PN-EN ISO 7010 – Więcej...

Szczególnie serdecznie polecamy nasz niezwykły wyrób: trwały, estetyczny i niepowtarzalny SYSTEM TD ®. Użycie tej technologii powoduje, że znak staje się nie tylko obowiązkowym elementem oznakowania, ale również miłym dla oka detalem wykończeniowym dla wnętrza o podwyższonym standardzie. (więcej)

Pełna specyfikacja techniczna produktów wraz z kompletną ofertą dostępna jest w naszym sklepie internetowym.

przejdź do sklepu