legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

 • SFC-1

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Nakaz jazdy z lewej strony znaku

 • SFC-10

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

 • SFC-11

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Ruch okrężny

 • SFC-12

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Droga dla rowerów

 • SFC-13

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Znak wskazujący ruch rowerów lewą stroną drogi i ruch pieszych prawą stroną drogi.

 • SFC-13/16

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Znak wskazujący ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze

 • SFC-13/16a

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Koniec drogi dla rowerów

 • SFC-13a

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Prędkość minimalna

 • SFC-14

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Koniec prędkości minimalnej

 • SFC-15

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Droga dla pieszych

 • SFC-16

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Znak wskazujący ruch pieszych lewą stroną drogi i ruch rowerów prawą stroną drogi

 • SFC-16/13

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka

Koniec drogi dla pieszych

 • SFC-16a

Teraz już od:

67.90 zł

do koszyka