legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Znak wskazujący ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze

  • SFC-13/16a

Teraz już od:

268.40 zł

do koszyka

Prędkość minimalna

  • SFC-14

Teraz już od:

268.40 zł

do koszyka

Koniec prędkości minimalnej

  • SFC-15

Teraz już od:

268.40 zł

do koszyka

Droga dla pieszych

  • SFC-16

Teraz już od:

268.40 zł

do koszyka

Koniec drogi dla pieszych

  • SFC-16a

Teraz już od:

268.40 zł

do koszyka

Znak wskazujący ruch pieszych lewą stroną drogi i ruch rowerów prawą stroną drogi

  • SFC-16/13

Teraz już od:

268.40 zł

do koszyka

Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

  • SFC-17
  • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

598.84 zł

do koszyka

Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

  • SFC-18

Teraz już od:

268.40 zł

do koszyka

Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

  • SFC-19

Teraz już od:

268.40 zł

do koszyka