legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

 • SFT-1
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

76.50 zł

do koszyka

Odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

 • SFT-1a
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

76.50 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

 • SFT-1b
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

76.50 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

 • SFT-2
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

81.60 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

 • SFT-3
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

81.60 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

 • SFT-3a
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

81.60 zł

do koszyka

Tabliczka "Piesi"

 • SFT-3Piesi
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

81.60 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

 • SFT-4
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym