legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

 • SFT-1
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

99.00 zł

do koszyka

Odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

 • SFT-1a
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

99.00 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

 • SFT-1b
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

99.00 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

 • SFT-2
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

105.60 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

 • SFT-3
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

105.60 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

 • SFT-3a
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

105.60 zł

do koszyka

Tabliczka "Piesi"

 • SFT-3Piesi
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

105.60 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

 • SFT-4
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

91.87 zł

do koszyka

Początek drogi krętej

 • SFT-5
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

178.20 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

 • SFT-6a
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

199.58 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

 • SFT-6b
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

199.58 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (na drodze podporządkowanej)

 • SFT-6c
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

199.58 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)

 • SFT-6d
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

199.58 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

 • SFT-7
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

199.58 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

 • SFT-8
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

332.64 zł

do koszyka
 • Wyjście ewakuacyjne
  AA001
  od 11.85 zł
 • Gaśnica przewoźna proszkowa GP 25x ABC/E do 245kV- pokrowiec gratis!!!
  1A015
  od 1474.02 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-12x D
  1A018
  od 891.03 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-6x D
  1A017
  od 594.02 zł

Tabliczki do znaków drogowych – uzupełnij treść znaku o kluczowe informacje

Tabliczki do znaków drogowych są to dodatkowe tabliczki, które umieszcza się pod tarczami znaków drogowych. Tabliczki do znaków drogowych uzupełniają treść znaku, przekazując dodatkowe informacje.

Zadanie tabliczek do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych są równie istotne, co znaki zakazu, nakazu, czy znaki ostrzegawcze. Dzięki nim znak drogowy staje się bardziej zrozumiały i czytelny dla użytkowników ruchu drogowego.

Tabliczki do znaków drogowych precyzują zakres obowiązywania danego znaku czy występowania konkretnego niebezpieczeństwa. Informują też o wyłączeniu z obowiązku stosowania się do znaku określonych uczestników ruchu.

Podstawa prawna stosowania tabliczek do znaków drogowych

Na terenie Polski wyróżnia się 25 rodzajów tabliczek uzupełniających do znaków drogowych, z których każda oznaczona jest literą T. Tabliczki numerowane są od 1-34 (niektóre rodzaje występują w kilku wariantach).

Zakres stosowania tabliczek do znaków drogowych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach.

Charakterystyka tabliczek do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych są prostokątne. Na środku widnieje czarny piktogram, cyfra, liczba lub napis, a tło tabliczki zgodne jest z tłem grupy znaków, których treść uzupełnia.

Tabliczki do znaków drogowych w ofercie TDC

Oferujemy naszym Klientom wszystkie rodzaje tabliczek do znaków drogowych, wykonanych z wysokiej klasy komponentów oraz zgodnych z wymaganiami polskiego prawa.

Znajdziesz u nas takie znaki uzupełniające, jak tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego, tabliczka wskazująca liczbę zakrętów, tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych, tabliczka wskazująca motocykle, tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania się i wiele innych.