legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Zakaz ruchu w obu kierunkach

 • SFB-1

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu

 • SFB-2

Teraz już od:

76.50 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

 • SFB-3

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu autobusów

 • SFB-3a

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu motocykli

 • SFB-4

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

 • SFB-5

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

 • SFB-6

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

 • SFB-7

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

 • SFB-8

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu rowerów

 • SFB-9

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu motorowerów

 • SFB-10

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu wózków rowerowych

 • SFB-11

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka