legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Zakaz ruchu w obu kierunkach

  • SFB-1

Teraz już od:

74.26 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu

  • SFB-2

Teraz już od:

85.68 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

  • SFB-3

Teraz już od:

74.26 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu autobusów

  • SFB-3a

Teraz już od:

74.26 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu motocykli

  • SFB-4

Teraz już od:

74.26 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

  • SFB-5

Teraz już od:

74.26 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

  • SFB-6

Teraz już od:

74.26 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

  • SFB-7

Teraz już od:

74.26 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

  • SFB-8

Teraz już od:

74.26 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu rowerów

  • SFB-9

Teraz już od:

74.26 zł

do koszyka