legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu

 • SFB-2

Teraz już od:

99.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka
 • Znak ewakuacyjny - Wyjście ewakuacyjne
  AA001
  od 14.24 zł
 • Znak przestrzenny - Hydrant zewnętrzny przestrzenny 3D - mały 25 x 25 cm
  BE100
  od 127.41 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-12x D
  1A018
  od 1069.24 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-6x D
  1A017
  od 712.82 zł

Znaki drogowe zakazu – powstrzymaj kierowców przed niebezpiecznymi manewrami!

Firma TDC proponuje bogatą ofertę na znaki drogowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Oferujemy znaki drogowe I generacji klasy A, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Wszystkie nasze odblaskowe oznakowania drogowe pionowe posiadają odpowiednią deklarację zgodności oraz certyfikat stałości własności użytkowych wydany przez ITB. Wszelkie odblaskowe znaki drogowe proponowane są wraz z obejmami montażowymi. Proponujemy znaki drogowe odblaskowe w następującym asortymencie:

•znaki drogowe pionowe - nakazu
•znaki drogowe pionowe - zakazu
•znaki drogowe pionowe - informacyjne
•znaki drogowe pionowe - ostrzegawcze
•znaki drogowe pionowe - tabliczki do znaków
•znaki drogowe pionowe - dla kierujących pojazdami wojskowymi
•znaki drogowe pionowe - przed przejazdami kolejowymi
•znaki drogowe pionowe - elementy bezpieczeństwa ruchu

Zadanie znaków drogowych zakazu

Znaki drogowe zakazu przedstawiają ustalenia organizacji ruchu, ograniczając poruszanie się pojazdów lub zakazując wykonywanie wskazanych na znaku manewrów. Znaki zakazu występują w miejscach, gdzie takie manewry jak zatrzymywanie się, zawracanie, wyprzedzanie czy skręcanie, mogą stanowić niebezpieczeństwo.

Charakterystyka znaków zakazu

Znaki zakazu to w zdecydowanej większości białe (czasem niebieskie) koła z czerwoną obwódką, we zewnętrzu których znajduje się czarny piktogram określający przedmiot lub podmiot zakazu. Wyjątkiem jest znak ”stop”, którego całkowicie czerwona tarcza ma postać ośmiokąta foremnego. Istnieją również znaki zakazu o tarczy w kształcie prostokąta, z umieszczonym na nim kołem.

Rozmieszczanie i zakres obowiązywania znaków zakazu

Znaki zakazu obowiązują począwszy od miejsca ich umieszczenia do najbliższego skrzyżowania. Jeżeli nie ma potrzeby utrzymywania zakazu aż do najbliższego skrzyżowania, wówczas stosuje się znak uchylający zakaz.
Pod znakami zakazu mogą być umieszczone dodatkowe tabliczki, informujące o długości odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje lub o odległości znaku od miejsca w którym obowiązuje zakaz.