Filtrowanie :

legenda

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

99.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Ruchomy most

 • SFA-13

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Dzieci

 • SFA-17

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka
 • Znak ewakuacyjny - Wyjście ewakuacyjne
  AA001
  od 14.24 zł
 • Znak przestrzenny - Hydrant zewnętrzny przestrzenny 3D - mały 25 x 25 cm
  BE100
  od 127.41 zł
 • Taśma samoprzylepna na podłogę dł 33 mb x szer. 10 cm biało-czerwona
  EA027
  od 107.39 zł
 • Stojak na rękawice i płyn dezynfekcyjny niski
  2D011
  od 297.00 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-12x D
  1A018
  od 1069.24 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-6x D
  1A017
  od 712.82 zł

Znaki drogowe i inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zadaniem znaków drogowych jest doprowadzenie podróżujących osób w sposób bezpieczny do określonego miejsca, a także zapewnienie możliwości zaspokajania potrzeb pojawiających się w czasie podróży.
Za bezpieczne doprowadzenie podróżującego do celu odpowiadają znaki nakazu i zakazu oraz znaki ostrzegawcze oraz oznakowania przejazdów kolejowych. Pomocne są także tabliczki uzupełniające do znaków. Możliwości zaspokajania bieżących potrzeb w trakcie poruszania się zapewniają znaki informacyjne.
Ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo na drogach są również lustra drogowe, które ustawia się w miejscach podwyższonego ryzyka, związanego z ograniczeniem widoczności.

Podstawy prawne stosowania znaków drogowych w Polsce

Znaki drogowe w Polsce są bardzo zbliżone do znaków obowiązujących w całej Europie, co wynika bezpośrednio z Konwencji wiedeńskiej o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r., której jesteśmy sygnatariuszem.

To, jakie znaki mogą znaleźć się na naszych drogach i co konkretnie oznaczają, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz MSWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Natomiast kolory i wygląd znaków drogowych obowiązujących w Polsce precyzuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Znaki drogowe w ofercie firmy TDC

Oferta firmy TDC na znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu obejmuje kompletny zestaw znaków I generacji klasy A. wszystkie nasze odblaskowe oznakowania drogowe pionowe są zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. oraz posiadaj