Kategorie
Dostępne normy:
 • Dyrektywa Rady Europejskiej 96/98/WE (MED)
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • IMO Rezolucja A.760(18)
 • IMO Rezolucja A.952(23)
 • IMPA
 • ISO 15370
 • ISO 17631
 • ISO 24409-2
 • ISO 7010
 • ISSA
 • PN-EN ISO 7010

Filtrowanie
wg właściwości:

 • Fotoluminescencyjny
 • Wyrób zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków, posiadający europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Norma:

legenda

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Sortuj wg:

Plan ochrony przeciwpożarowej w pojemniku

 • FA001
 • ISSA: 47.560.01
 • IMPA: 33.6001
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Teraz już od:

11.40 zł

do koszyka

Syrena alarmu pożarowego

 • FA002
 • ISSA: 47.560.03
 • IMPA: 33.6003
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Teraz już od:

11.40 zł

do koszyka

Dzwonek alarmu pożarowego

 • FA003
 • ISSA: 47.560.04
 • IMPA: 33.6004
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Teraz już od:

11.40 zł

do koszyka

Ręczny przycisk instalacji wykrywczej

 • FA004
 • ISSA: 47.560.05
 • IMPA: 33.6005
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Teraz już od:

11.40 zł

do koszyka

Rejon chroniony przez automatyczną instalację wykrywczą

 • FA005
 • ISSA: 47.560.06
 • IMPA: 33.6006
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Teraz już od:

11.40 zł

do koszyka

Rejon chroniony przez instalację CO2

 • FA006
 • ISSA: 47.560.07
 • IMPA: 33.6007
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Teraz już od:

11.40 zł

do koszyka

Syrena instalacji CO2

 • FA007
 • ISSA: 47.560.08
 • IMPA: 33.6008
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Teraz już od:

11.40 zł

do koszyka

Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji CO2

 • FA008
 • ISSA: 47.560.09
 • IMPA: 33.6009
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Teraz już od:

11.40 zł

do koszyka

Bateria butli halonu 1301

 • FA009
 • ISSA: 47.560.10
 • IMPA: 33.6010
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny
 • Produkt zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki, posiadający międzynarodowy certyfikat uznania typu wyrobu.

Teraz już od:

11.40 zł

do koszyka

Rejon chroniony przez instalację halonu 1301

 • FA010
 • ISSA: 47.560.11
 • IMPA: 33.6011
 • IMO Rezolucja A.654(16)
 • Fotoluminescencyjny