Kategorie
Dostępne normy:
 • ISO 24409-2
 • PN EN 81-72
 • PN-92/N-01256/01
 • PN-97/N-01256/04
 • PN-EN 81-73
 • PN-EN ISO 7010

Filtrowanie
wg właściwości:

 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Norma:

legenda

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Sortuj wg:

Palenie tytoniu zabronione

 • BA001
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione

 • BA002
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Zakaz gaszenia wodą

 • BA003
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Nie zastawiać

 • BA004
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Zestaw sprzętu pożarowego

 • BA005
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Hydrant wewnętrzny

 • BA006
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Gaśnica

 • BA007
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Telefon do użycia w stanie zagrożenia

 • BA008
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Alarmowy sygnalizator akustyczny

 • BA009
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Drabina pożarowa

 • BA010
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Teraz już od:

1.10 zł

do koszyka

Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego

 • BA011
 • PN-92/N-01256/01
 • Fotoluminescencyjny
 • Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB