Zwężenie jezdni dwustronne

Indeks TDC: SFA-12a

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 
Teraz już od: 66.30 zł
 zł
Cena z VAT:  zł
Do koszyka
zapytaj

dodatkowe informacje

Przeznaczenie:

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po obu stronach jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.

Zastosowanie znaków w zależności od rozmiaru:

Długość boku 60cm:

- drogi w obszarze zabudowanym, jeżeli warunki nie pozwalają na umieszczenie znaków większych,
- wąskie uliczki zabytkowych miast,
- garaże podziemne,
- miasteczka rowerowe dla dzieci

Długość boku 75cm:

- drogi gminne,
- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych

Długość boku 90cm:

- łącznice dróg ekspresowych i autostrad,
- jednojezdniowe drogi wojewódzkie i krajowe,
- drogi powiatowe, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.

Długość boku 105cm:

- droga ekspresowa,
- droga dwujezdniowa poza obszarem zabudowanym,
- droga dwujezdniowa w obszarze zabudowanym (dopuszczalna prędkość większa niż 60km/h).

Długość boku 120cm:

- autostrada

 

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Indeksacja

Indeks TDC: SFA-12a

Właściwości

Powiązane produkty

  • Instrukcja PPOŻ - Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych
    DB022
    od 8.66 zł
    14.44 zł (-40%)
  • Instrukcja PPOŻ - Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych
    DB027
    od 8.66 zł
    14.44 zł (-40%)
  • Taśma odblaskowa samoprzylepna czerwono - biała dł 5 mb szer. 5 cm
    EA010
    od 30.67 zł
  • Taśma odblaskowa samoprzylepna żółto - czarna dł 5 mb szer. 5 cm
    EA011
    od 30.67 zł
  • U-18a- Lustro okrągłe z akrylu
    L-01
    od 236.25 zł
  • U-18a- Lustro okrągłe z poliwęglanu
    L-02
    od 486.00 zł
  • U-18b- Lustro prostokątne z akrylu
    L-03
    od 249.75 zł
  • U-18b- Lustro prostokątne z poliwęglanu
    L-04
    od 567.00 zł
  • Siatka zabezpieczająca okrągła
    L-05
    zapytaj
  • Siatka zabezpieczająca prostokątna
    L-06
    zapytaj
  • Roboty na drodze
    SFA-14
    od 66.30 zł
  • Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
    SFA-20
    od 66.30 zł
  • Nabrzeże lub brzeg rzeki
    SFA-27
    od 66.30 zł
  • Niebezpieczne pobocze
    SFA-31
    od 66.30 zł
  • Droga z pierwszeństwem
    SFD-1
    od 73.10 zł
  • Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
    SFD-5
    od 73.10 zł
  • Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
    SFT-1
    od 76.50 zł