legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

99.00 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka

Teraz już od:

85.80 zł

do koszyka
 • Znak ewakuacyjny - Wyjście ewakuacyjne
  AA001
  od 14.24 zł
 • Znak przestrzenny - Hydrant zewnętrzny przestrzenny 3D - mały 25 x 25 cm
  BE100
  od 127.41 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-12x D
  1A018
  od 1069.24 zł
 • Urządzenie gaszące metale UGM-6x D
  1A017
  od 712.82 zł

Znaki drogowe ostrzegawcze – uprzedź kierowców o niebezpieczeństwie!

Podstawą prawną regulującą zasady obowiązywania na polskich drogach znaków drogowych (stan prawny aktualny na dzień 13.03.2019) jest Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Odblaskowe znaki drogowe pionowe produkowane przez TDC są poza tym zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r., precyzującym warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych. Ponadto nasze oznaczenia mają certyfikację Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie stałości własności użytkowych oraz wydaną przez ITB właściwą deklarację zgodności.

Firma TDC wyposaża wykonywane przez siebie odblaskowe znaki drogowe w obejmy montażowe. Podział produkowanych przez nas znaków ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższe zestawienie:

• znaki drogowe pionowe - ostrzegawcze
• znaki drogowe pionowe - zakazu
• znaki drogowe pionowe - nakazu
• znaki drogowe pionowe - informacyjne
• znaki drogowe pionowe - przed przejazdami kolejowymi
• znaki drogowe pionowe - tabliczki do znaków
• znaki drogowe pionowe - dla kierujących pojazdami wojskowymi
• znaki drogowe pionowe - elementy bezpieczeństwa ruchu

Zadanie znaków drogowych ostrzegawczych

Znaki drogowe ostrzegawcze uprzedzają kierowców o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Jednocześnie zobowiązują uczestnika ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Znaki ostrzegawcze ustawiane wszędzie tam, gdzie konieczne jest ostrzeżenie kierowców przed zmianą na drodze. Dzięki nim kierujący pojazdem wie, że za chwilę powinien uważać na ostre zakręty, kiedy może się spodziewać zwężenia drogi, oblodzenia jezdni czy zwierząt na drodze.

Znaki drogowe ostrzegawcze pełnią bardzo ważną rolę w utrzymaniu porządku na jezdniach, nie tylko na trasach głównych, ale również na miejskich, gdzie panuje duży ruch. Pomagają kierowcom uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji.

Sposób rozmieszczenia znaków ostrzegawczych

Miejsce umieszczenia znaku ostrzegawczego jest zależne od dopuszczalnej prędkości na danym odcinku drogi. Im większa dopuszczalna prędkość, tym w większej odległości od niebezpiecznego miejsca umieszczany jest znak, tak aby kierujący miał czas dostosować prędkość do warunków.

Znaki drogowe ostrzegawcze zgodnie z rozporządzeniami umieszcza się:

• w odległości 150-300 m od miejsca niebezpiecznego na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h
• w odległości 100 m od miejsca niebezpiecznego na pozostałych drogach

Charakterystyka znaków ostrzegawczych

Znaki drogowe ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego o wierzchołku skierowanym do góry. Wyjątkiem jest znak A7 – ustąp pierwszeństwa przejazdu. Znaki ostrzegawcze wyróżniają się żółtym tłem, obwódka ma kolor czerwony zaś odpowiedni symbol jest czarny. Wyjątki to znak A19 zawierający w symbolu biel oraz A19, na którym znajduje się kolor czerwony oraz biały.

Ujednolicone symbole ostrzegawcze w całej Europie

Na terenie Polski wyróżnić można 42 znaki drogowe ostrzegawcze, z których każdy oznaczony jest literą A oraz numerem od 1 do 34 (jeden znak może mieć kilka typów).
Symbole znaków drogowych typu A są ujednolicone w całej Europie - zgodnie z postanowieniami Konwencji o znakach i sygnałach drogowych, uchwalonej w 1968 r. w Wiedniu. Niewielkie różnice mogą polegać na zastosowaniu innego koloru tła, np. może być to kolor biały zamiast żółtego.