legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Niebezpieczny zakręt w prawo

 • SFA-1

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Przejazd kolejowy bez zapór

 • SFA-10

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Nierówna droga

 • SFA-11

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Próg zwalniający

 • SFA-11a

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Zwężenie jezdni dwustronne

 • SFA-12a

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Zwężenie jezdni prawostronne

 • SFA-12b

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Zwężenie jezdni lewostronne

 • SFA-12c

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Ruchomy most

 • SFA-13

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Roboty na drodze

 • SFA-14

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Śliska jezdnia

 • SFA-15

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Przejście dla pieszych

 • SFA-16

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Dzieci

 • SFA-17

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka

Zwierzęta gospodarskie

 • SFA-18a

Teraz już od:

73.50 zł

do koszyka