legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Niebezpieczny zakręt w prawo

 • SFA-1

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Niebezpieczny zakręt w lewo

 • SFA-2

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Niebezpieczne zakręty-pierwszy w prawo

 • SFA-3

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Niebezpieczne zakręty-pierwszy w lewo

 • SFA-4

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Skrzyżowanie dróg

 • SFA-5

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

 • SFA-6a

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

 • SFA-6b

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

 • SFA-6c

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

 • SFA-6d

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

 • SFA-6e

Teraz już od:

66.30 zł

do koszyka

Ustąp pierwszeństwa

 • SFA-7

Teraz już od:

76.50 zł

do koszyka